LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 3 năm 2020
(Tuần từ 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
13/01/2020
Thứ ba
14/01/2020
Thứ tư
15/01/2020
Thứ năm
16/01/2020
Thứ sáu
17/01/2020
Thứ bảy
18/01/2020
Chủ nhật
19/01/2020