Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ : số 69 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3861. 362 - Email: tinhdoanvinhphuc@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới (26/08/2015)

Chương trình MTQG xây dựng NTM là Chương trình kinh tế - xã hội lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập bộ máy chỉ đạo, quản lý chương trình xây dựng NTM các cấp từ tỉnh tới cơ sở; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Thanh niên Vĩnh Phúc với phong trào xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường

Thanh niên Vĩnh Phúc với phong trào xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường (26/08/2015)

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X xác định: Phong trào thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết đối với thanh niên.
#