Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ : số 69 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3861. 362 - Email: tinhdoanvinhphuc@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC

 I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

   1. Đồng chí: NGUYỄN VĂN MẠNH

   ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC, CHỦ TICH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC

   2. Đồng chí: NGUYỄN MẠNH TUẤN

   PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH VĨNH PHÚC

   3. Đồng chí: ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

   PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC

II. CÁC BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ

1.     Văn Phòng Tỉnh Đoàn.

Điện thoại liên hệ: 0211 3861 362. Email: vptinhdoanvp@gmail.com

2.     Ban Tổ Chức – Kiểm Tra

Điện thoại liên hệ: 0211 3861 564.

3.     Ban Tuyên Giáo

Điện thoại liên hệ: 0211 3841 565. Email: ttvhtinhdoanvp@gmail.com

4.     Ban Thanh Niên Công Nhân Đô thị

Điện thoại liên hệ: 0211 3616 866

5.     Ban Thanh Niên Nông Thôn

Điện thoại liên hệ: 0211 3841 563. Email: tnnt@gmail.com

6.     Ban Đoàn Kết Tập Hợp Thanh Niên

Điện thoại liên hệ: 0211 3843 568. Email:

7.     Ban Thanh Thiếu Nhi – Trường Học.

Điện thoại liên hệ: 0211 3841 566. Email:

8.     Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Nhi

Điện thoại liên hệ: 0211 3860 384. Email: trungtamhdttnvp@gmail.com

9.     Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên

Điện thoại liên hệ: 0211 3717 999. Email: vieclamthanhnienvp@gmail.com