Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ : số 69 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3861. 362 - Email: tinhdoanvinhphuc@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH
Kỳ thi: Tên thí sinh:
Đoàn cấp huyện Đoàn cấp xã
Số câu đúng: Số báo danh:
Từ số câu đúng: Đến số câu đúng:
Thi từ ngày: Thi đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

[Tổng số thí sinh: 23784]
STT Số báo danh Thông tin thí sinh Đơn vị dự thi Ngày thi Số câu đúng
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 17/05/2018 1/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 18/05/2018 8/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 6/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 18/05/2018 11/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 15/05/2018 16/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 9/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 09/05/2018 17/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 11/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 08/10/2018 20/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 18/05/2018 12/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 09/05/2018 12/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 14/05/2018 13/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 18/05/2018 13/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 11/10/2018 20/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 16/05/2018 10/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 18/04/2018 2/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 30/09/2018 8/25
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Ttr. Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
X. Duy Phiên - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 26/09/2018 23/25
X. Duy Phiên - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 01/08/2018 4/25
Chi đoàn CT CP Môi trường và CT Đô thị Phúc Yên - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Chi đoàn CT CP Môi trường và CT Đô thị Phúc Yên - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc

[Tổng số: 793 trang] |<< << 1 2 3 4 ... >> >>|
#