Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ : số 69 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211.3861. 362 - Email: tinhdoanvinhphuc@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬN SỐ BÁO DANH
Thuộc cơ sở đoàn cấp huyện
Thuộc đơn vị đoàn
Nơi sinh - Tên lớp đang theo học:
Đăng ký thí sinh Trang chủ